Minder CO2

0 %
moeilijk te recyclen afval plastic
0 jaar
plezier en 9x te recyclen
0 kg
minder plastic in het milieu

Minder CO2

Het produceren van nieuwe grondstoffen veroorzaakt veel CO2 uitstoot. Dat is niet nodig, er is meer dan voldoende afval plastic om allerlei producten te maken, waaronder onze lichtmast “de Tulp”. Het gebruik van 100kg afval plastic per lichtmast voorkomt 113kg CO2 uitstoot. De MKI waarde van onze producten zijn zo laag dat we het groenste jongetje van de klas zijn.

We hebben de ambitie om CO2 te reduceren

CO2 zorgt voor de opwarming van de aarde en daar moet iets aan gebeuren. Reduceren is een opgave waar we met z’n allen aan moeten werken en een bijdrage aan kunnen leveren.

Hoe meer nieuwe grondstoffen, hoe meer CO2 uitstoot

CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Niet alleen in voertuigen maar vooral ook bij het produceren van grondstoffen. Om nieuwe grondstoffen te maken is veel meer energie (lees: CO2 uitstoot) nodig dan bij hergebruik van materialen. In ons afval plastic zitten meer dan genoeg herbruikbare materialen. Ze zijn alleen lastig te recyclen. Lastig in deze context betekend dat je van dit soort plastic niet alles kunt maken wat je wil, er zitten beperkingen aan. Als we het niet hergebruiken, dan komt het in de verbrandingsoven (lees: CO2 uitstoot) en het milieu terecht. Dat proberen we en kunnen we voorkomen.

Het gebruik van 100kg gerecyclede plastic voorkomt 113kg CO2 uitstoot

Wij zijn in staat om dit soort plastic te hergebruiken voor verschillende doeleinde. Doordat het materiaal uit de verbrandingsoven wordt gered komt er minder CO2 in de lucht. Doordat we gebruik maken van afval plastic is er ook nog eens minder energie nodig om het tot een nieuw product te recyclen. Dat bespaart op zichzelf ook weer CO2. We zijn ook gestart met een locale fabriek in Almere. De productie is op dit moment nog op kleine schaal maar als de vraag toeneemt, dan gaan we een grotere fabriek bouwen waardoor het mogelijk wordt om ook de CO2 uitstoot van het transport te reduceren.

Ons gerecycled afval plastic krijgt een zeer lage MKI waardering

Door gebruik te maken van onze afval plastic lichtmast, redden u niet alleen 100kg plastic uit het milieu maar levert u ook een bijdrage aan het reduceren van de CO2 uitstoot.
Om dit aan te tonen maken we gebruik van de Milieu Kosten Indicator. De MKI weegt verschillende milieu-impacts tegen elkaar af en vertaald dit naar één cijfer die de maatschappelijke kosten voor deze impacts weergeeft (in euro’s). Hoe lager de MKI-waarde, hoe lager de milieu-impact. We hebben de Milieu Kosten Indicator waarde voor al onze producten laten berekenen door NIBE en het blijkt dat we het groenste jongetje uit de klas zijn!

Ga direct aan de slag met onze Tulp!