Bio Ruben

Ruben van Bochove is sinds mei 2021 ambassadeur van save plastics. Hij is al ruim 20 jaar actief in de wereld van openbare verlichting en als ambassadeur van save plastics stimuleert hij overheden om meer afval plastic lichtmasten in de openbare ruimte toe te passen.

Zijn motivatie om als ambassadeur aan de slag te gaan is dat hij een bijdrage wil leveren aan het oplossen van de plastic soup. Hij is al jaren bekend met de producten van save plastics en verbaast zich dat de lichtmasten niet vaker worden toegepast in de openbare ruimte. Vanuit zijn vroegere rol binnen andere organisaties kon hij hier zelf weinig actief mee doen, maar nu als zelfstandig en onafhankelijk adviseur wil hij de afval plastic lichtmast actief gaan promoten in zijn netwerk.

Let's go!

“Let’s go” is daarbij zijn credo. “Niet blijven navelstaren, maar actie ondernemen en op logische plekken afval plastic lantaarnpalen plaatsen. De overheid is zich meer dan ooit bewust van de bijdrage die men kan leveren aan een duurzame leefomgeving. De tijd is rijp voor actie en de afval plastic lichtmast past perfect in dat plaatje!”, aldus Ruben.

 

Naast zijn ambassadeurschap voor save plastics heeft hij een eigen adviesbureau “Van Bochove Openbare Verlichting” en helpt hij overheden met zijn kennis, zodat deze bij allerlei OVL vraagstukken, bewust en met vertrouwen, de juiste keuzes kunnen maken.